Entries by orchinella

Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch / Leto v Havine

Hlavným cieľom projektu bola podpora zdravia a zdravého vývinu detí, rovnako ako stabilizovanie vzťahov a podpora vzájomnej komunikácie. Ďalšími cieľmi bola podpora pri vytváraní zmysluplných priateľstiev a vzťahov medzi deťmi, vytváranie príležitostí pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, zmierňovanie dôsledkov dlhodobej sociálnej izolácie počas COVID19 – napríklad to, že deti zabudli byť v kolektíve. […]