Entries by orchinella

Poď sa s nami hrať, staň sa aj Ty náš kamarát

finančných prostriedkov. V rámci realizácie projektu sa uskutočnili 2 denné tábory v mesiaci júl a niekoľko celodenných krúžkov počas zvyšku práznin. Týchto jednodňových aktivít sa zúčastnili prevažne deti, ktoré by ťažšie zvládali celotýždňový pobyt.
V rámci programu sme sa venovali rôznym činnostiam s využitím zakúpeného kreatívneho materiálu, terapeutických pomôcok a pod. Spoločne sme vyrábali vodítka pre psíkov. V rámci tejto aktivity deti pochopili, že nemusí byť vždy to najhodnotnejšie, čo sa nakúpi v obchode, ale aj to, čo si vyrobíme vlastnými rukami. Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, aké vzťahy máme v rodine a učili sme sa pochopiť, že každý pochádzame z nejakej rodiny a nemáme rovnaké podmienky a vzťahy. Každý sme iný a každý máme iné vzťahy. Usilovali sme sa o podporu vzťahov medzi deťmi. Zdravé deti mali problém prijať deti so špeciálnymi potrebami. Dôležité bolo práve spoločné zdieľanie. Zažili sme aj ukážky z vývcikovej školy Tarabora, ktorá priniesla psíkov na socializáciu. Deti sa cítili dôležité pri tom, ako mohli psíkom pomôcť pri zvládaní a učení sa byť v skupine a počúvať pokyny. Cítili dôležitosť, prínos, pomáhali psíkom vytvárať si dôveru voči ľuďom.
PROJEKT BOL SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA

Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch / Leto v Havine

Hlavným cieľom projektu bola podpora zdravia a zdravého vývinu detí, rovnako ako stabilizovanie vzťahov a podpora vzájomnej komunikácie. Ďalšími cieľmi bola podpora pri vytváraní zmysluplných priateľstiev a vzťahov medzi deťmi, vytváranie príležitostí pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, zmierňovanie dôsledkov dlhodobej sociálnej izolácie počas COVID19 – napríklad to, že deti zabudli byť v kolektíve. […]