Ako darovať 2% za rok 2021?

Ak chcete podporiť prácu aj v tomto roku svojimi 2 % alebo 3 %, môžete tak urobiť nasledovne – poukázaním príspevku na účet Centra Orchidea.  kontakt: 0903 767 552, info@detskecentrumhavino.sk.

Ak podávate daňové priznanie sami

Údaje vyplníte do svojho daňového priznania nasledovne:

Centrum Orchidea

  • IČO: 51013134 – IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním)
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Názov: Centrum Orchidea
  • Sídlo – ulica: Jána Milca
  • Súpisné/orientačné číslo: 8820/42
  • PSČ: 010 01
  • Obec: Žilina

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

V prípade, že ste zamestnanec, do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a poskytnite mu aj údaje pre darovanie 2 % občianskemu združeniu Havino (Nadácia Spoločne pre región).

Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiPotvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.

Zamestnávateľ Vám vyplní aj formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade, že by Vám zamestnávateľ vyhlásenie nevystavil, vyplňte si ho sami, tu je vzorové tlačivo vyhlásenia.

Do 31.03.2022 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad, odporúčame nechať potvrdiť si kópiu vyhlásenia.

Ako darovať 3%

3% môžete darovať, ak ste v roku 2021 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Organizácia alebo osoba, ktorej ste takto pomáhali, vám vystaví potvrdenie s určeným obsahom, ktoré priložíte k vyššie uvedeným tlačivám.