Poď sa s nami hrať, staň sa aj Ty náš kamarát

Vychádzajúc z našej dlhoročnej praxe a skúseností sme zistili, že napriek tomu, že existujú mnohé možnosti ako tráviť voľný čas, mnohé z nich sú veľmi obmedzené. Týka sa to hlavne detí so špeciálnymi potrebami rôzneho charakteru. V meste Žilina ako aj v blízkom okolí mnohé z aktivít nevytvárajú príležitosti na prázdninové aktivity, ktoré by dokázali prepájať zdravé deti s deťmi so špeciálnymi potrebymi.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie práve takých príležitostí na trávenie voľného času v bezpečnom priestore tak, aby sa do aktivít mohli zapojiť obe uvedené skupiny detí. Ďalšími cieľmi bola podpora rozvoja komunikačnýh zručností a podpora vytvárania priaznivých kamarátskych vzťahov. Medzi ďalšie ciele patrili rozvoj zručností cez pohyb, cez hru s LEGOm, s využitím canisterapie, filiálnej terapie a terapie hrou. Jedným z najdôležitejších bolo rozvíjanie neverbálnej komunikácie so zvieraťom, napr. vnímanie vzdialenosti, osobného priestoru podľa aktuálnych potrieb dieťaťa a zvieraťa.
V rámci programu sa uskutočnili rôzne športové aktivity. Bolo potrebné viesť deti k tomu, aby dokázali pracovať v skupinách, hrať sa spolu a interagovať. Pri napĺňaní cieľov nám okrem canisterapie a filiálnej terapie pomohlo hranie spoločenských hier, pri ktorých boli deti nútené komunikovať a spolupracovať so spoluhráčmi a vyrábali sa hračky pre psíkov. V rámci programu sme navštívili aj veterinárnu kliniku, kde deti mali možnosť spoznať zákulisie starostlivosti a liečby zvierat, rehabilitačné miestnosti, CT, chirurgiu a pod. Navštívili sme aj Záchrannú stanicu pre zvieratá v Zázrivej, dozvedeli sme sa, ako sa pomáha zvieratkám, keď sú zranené a pozreli sme si ekofilm.