Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch / Leto v Havine

Hlavným cieľom projektu bola podpora zdravia a zdravého vývinu detí, rovnako ako stabilizovanie vzťahov a podpora vzájomnej komunikácie. Ďalšími cieľmi bola podpora pri vytváraní zmysluplných priateľstiev a vzťahov medzi deťmi, vytváranie príležitostí pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, zmierňovanie dôsledkov dlhodobej sociálnej izolácie počas COVID19 – napríklad to, že deti zabudli byť v kolektíve. Takisto rozvíjanie zručností detí s využitím skupinovej canisterapie, senzorizkej integrácie  a skupinovej práce s Legom či spoločenských hrách, ako aj rozvíjanie zručností neverbálnej komunikácie pri vytváraní vzťahu so zvieratkom.
Po dlhom trvaní pandémie COVID19 sa ukázalo, že vytváranie a podpora vzájomných vzťahov medzi deťmi rovnako ako hry v kolektíve sú veľmi obtiažne. Celkovo sú poznačené vzťahy, komunikácia, spolupráca a dôvera. Veríme, že realizáciou projektu sa nám podarilo naplniť stanovené ciele, a vytvoriť bezpečný priestor pre deti pre vytváranie priateľstiev medzi deťmi i štvornohými chlpáčmi( či naháčmi), spoločné rozhovory, kreatívne tvorenie či kolektívne a spoločenské hry.
V rámci projektu sme uskutočnili dva denné tábory, tiež pravidelné stretnutia detí cez deň, ktoré doteraz pokračujú vo forme pravidelných krúžkov.PROJEKT BOL SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA. Z grantu sme zakúpili vybavenie a pomôcky na vnímanie zmyslami – vďaka tomu vznikla zmyslová miestnosť, aktívna miestnosť na senzorickú integráciu, kreatívne pomôcky, spoločenské hry a iný materiál.
Po dlhej covidovej izolácii vnímame ako potrebu opätovné prepájanie detí, v čom je veľmi nápomocný štvornohý spoločník.  Deti po dlhej izolácii pracovali samé za seba, našou úlohou bolo vymýšľať pre nich veľa spoločných aktivít. Vďaka všetkým aktivitám sa však skupina prepojila. Vnímali sme, že deti sú viac zamerané na výkon a neustále vyžadujú nejaké činnosti, potrebujú mať vyplnenú každú minútu času. Učili sme sa spoločne spomaliť a vnímať prítomnosť seba v kontakte so zvieraťom či svojími kamarátmi. Pri výrobe napr. hračiek pre zvieratká sa postupne učili navzájom spolupracovať.. Vďaka spomaleniu,relaxácii a kreatívnym aktivitám sa nám podarilo lepšie ich prepojiť s vlastným telom a prežívaním vlastných emócii i prežívaniu iných.

🐾 Zážitkov máme teda

my i naše deti  neúrekom a určite ich budeme integrovať niekoľko mesiacov.

🐾Som veľmi šťastná, že o naše aktivity je veľký záujem a deti sa k nám radi vracajú každé leto.
🐾Ďakujem mojej rodine, že mi všetci dvojnohí i štvornohí pomáhajú s realizáciou. Baška – Barbora Palušová spolu so svojimi priateľkami Saškou –Alexandra Šobichová a Bellou – Isabelle Arce sú obľúbenými vedúcimi v našich táboroch.
🐾Ďakujeme Veterinárna Klinika Žilina , ktorá má pre nás každý rok pripravený zaujímavý program, ktorého súčasťou je aj exkurzia po priestoroch a oboznámenie sa s tým , čo všetko starostlivosť o zdravie zvieratiek prináša.
🐾Tento rok som veľmi vďačná, že sme mohli navštíviť aj Záchrannú stanicu v Zázrivej 🦅🦚🐺a na chvíľu sme sa mohli ocitnúť v lone prírody obklopení zeleňou a stať sa tichými pozorovateľmi zvieratiek, ktoré vďaka ľuďom, ktorí žijú a dýchajú pre záchranu zvierat z voľnej prírody, sú preliečení a opäť vrátení do voľnej prírody. Deti mali možnosť dozvedieť sa viac o ochrane prírody a rešpektovaní jej zákonitosti, ktorej sme my ľudia súčasťou. Ďakujeme pán Metod Macek🙏 za zaujímavé rozprávanie prispôsobené menším návštevníkom a sprevádzanie celou stanicou. Deti s tým žili niekoľko dní a verím , že aj vďaka tejto návšteve sme v deťoch podporili lásku k prírode.
🐾Ďakujeme výcvikovej škole Tarabora, ktorá k nám chodí socializovať psov, ktorých majitelia túžia po tom, aby sa ich psíkovia nebáli detských kolektívov, a zároveň my učíme deti, ako sa správať ku psíkom, čo majú radi a čo im možno vadí, že pes je živý tvor, ktorý s nami vie komunikovať , učíme sa čítať reč tela psa, snažíme sa im priblížiť svet zvierat, aby sa v ňom dokázali zorientovať,a tak jednak pomáhame vytvárať vzťah k ním, ale aj vytvárame prevenciu zraneniam.
🐾 Ďakujeme úžasnej chovateľke Andrea Laššová a jej francúzskym buldočkom, vďaka ktorej sme sa veľa dozvedeli o etickom kódexe chovu psíkov a výstavách. Je to chovateľka s veľkým ❤️, ktorá miluje svoje štvornohé deti a rozumie im potrebám .
🐾Ďakujeme Katke Katarína Katka Smutná za ukážku frisbee s borderkou Vegetkou i prednáškou o tom, aká je dôležitá celková príprava majiteľa i zvieratká na šport, že aj pri tejto činnosti je veľmi dôležitý welfare psíka. Bolo úžasne vás opäť vidieť a som veľmi rada, že si plníš svoje detské sny, si úžasným príkladom , pre tých, čo zatiaľ snívajú o psíkovi, že naozaj sa nám dokážu plniť naše sny . Držíme veľmi veľmi palce, sme Tvoji veľkí fanúšikovia 😘🐶.
🐾Ďakujeme Katke a jej malej dcérke z pesaja.sk , že sme mohli nahliadnuť do nádhernej výcvikovej haly pre psov a ďakujeme za priblíženie a ukážku takých športov ako je obedience, agility, či frisbee s Tvojími chlpáčikmi. Deti si vďaka Tebe mohli vyskúšať prakticky tieto športy a nielen na psíkovi, ale aj vzájomne. Bolo to zábavné a zároveň veľmi edukatívne a nádherná bodka za druhým turnusom.
Držíme palce všetkým vašim aktivitám. Veríme, že kde je láska, tam je cesta a vy jej rozdávate neúrekom.
🐾Ďakujeme dobrovoľníkom z KIA, že nám jeden deň boli nápomocní pri organizácii našich aktivít.
Bolo to občerstvenie a veľmi nás to posilnilo.
🐾Ďakujeme Mestu Žilina za niekoľkoročnú pomoc a podporu.
🐾Ďakujeme našim štvornohým miláčikom a kolegom Orchidei a Wandymu, že to s nami dali a tešili sa z detí a užívali si to spolu s nimi❤️🐶.
🐾A v neposlednom rade ďakujeme všetkým rodičom a deťom za dôveru, a že z roka na rok máme viac a viac fanúšikov a záujemcov o našu prácu .
Veľmi si to vážime a pomáha nám to rásť. Ste pre nás živnou pôdou.
Tešíme sa na stretnutia aj počas roka.
Z celého ❤️ ešte raz ďakujeme🙏🐶všetkým