Naše projekty boli podporené finančne Mestom Žilina.

Projekty:

V zdravom tele zdravý čuch – Detské centrum Havino
Zámerom projektu je vytvárať pre zdravé deti a deti so špeciálnymi potrebami príležitosti na vzájomné stretávanie, komunikáciu a hry.

V spojení so sebou – Centrum Orchidea
Projekt zameraný na podporu činnosti a rozvíjanie poradne pre poruchy príjmu potravy, ktorú chceme obohatiť o dotykovú terapiu. Poradňa vznikla v roku 2020, aby reagovala na narastajúcu potrebu nedostatočného poradenstva v oblasti porúch príjmu potravy. V poradni sa pravidelne poskytujú individuálne terapie a poradenstvo na základe s vlastnou skúsenosťou s touto diagnózou.