Mnohí z Vás viete, že som istý čas v mojom centre absentovala a tento čas využila na odborné výcviky, na ktorých som naberala vedomosti, ktoré sú mi nápomocné pri sprevádzaní Vás úskaliami osobnými či rodinnými.
Už dlhšie sa venujem sprevádzaniu ľudí v náročných životných situáciach, ale i poradenstvu v oblasti výchovy detí. Žijeme v zložitej dobe, a tak ponúkam svoje služby už aj telefonicky alebo online.
Viem, že sme často počúvali, že treba byť statoční a všetko zvládnuť sami, no počas mojej cesty životom i vzdelávania som sa naučila byť k sebe láskavá a dovoliť si zdielať svoje strasti s inými,  zložiť zo svojich pliec to čo ma ťaží a dovoliť si byť vypočutá, videná a bezpodmienečne prijímaná. A to ponúkam i ja Vám. Dovoľte si i Vy byť k sebe láskaví a užiť si komfort sprevádzania. Moje životné skúsenosti doplnené kvalifikovaným vzdelaním sú Vám plne k dispozícii.