• pomáhame posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom
 • vytvárame bezpečný priestor pre riešenie rôznych konfliktov v rodine
 • pracujeme individuálne i s celou rodinou
 • ponúkame spoločné aktivity pre rodiny, ktoré podporujú liečenie vzťahov v rodine
 • poskytujeme odborné poradenstvo pre rodičov
 • hľadáme riešenia, ktoré vedú:
 • ku zníženiu úzkostlivosti, nesmelosti, plachosti, nerozhodnosti
 • ku zníženiu výskytu problematického správania –agresivita, nerešpektovanie autorít, problémy s dodržiavaním hraníc,..
 • zlepšovanie vzťahov so súrodencami, s rovesníkmi
 • k zvyšovaniu sebavedomia
 • k naučeniu detí sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie
 • k zlepšovaniu emočných a sociálnych problémov – práca s emóciami, separačná úzkosť
 • poskytujeme filiálnu terapiu ako preventívnu metódu pri:
 •  zmenách v rodine
 • narodení nového súrodenca
 • sťahovaní
 • nástupe do MŠ/ZŠ
 • poskytujeme :
 • poradenstvo pri výbere a výchove domáceho miláčika
 •  socializáciu a odborné poradenstvo pri zdravotných problémoch