Veľmi jemná, neinvazívna technika, pri ktorej sa jemným dotykom rúk vylaďujú nerovnováhy v tele a  podporí sa samozdravovací proces klienta.

Názov tejto nedirektívnej metódy v sebe zahŕňa slová CRANIUM – Lebka, SACRUM- Krížová kosť, miesta, kde sa hromadí cerebrospinálny liquor.

Vďaka  dotykom môžeme obnoviť harmonické prúdenie liquoru v CNS, a tak naštartovať samoliečiace procesy v tele.

Počas terapie dochádza u klienta k napojeniu  a rozpamätaniu sa na vlastné zdroje liečenia, k prebudeniu vlastného vnútorného liečiteľa a k liečeniu vlastného tela.

KRANIOSAKRÁLNE OŠETRENIE je podpornou technikou pri:

  • Liečení psychických problémov, depresiách, panických atakoch a úzkosti
  • Liečení porúch spánku
  • Liečení migrén, či iných chronických bolesti/chrbtice, kĺbov /
  • Bolestivej, či nepravidelnej menštruácii
  • Syndróme vyhorenia
  • Rozpúšťaní emočných blokov a tráum po pôrode

Nie je vhodná pri:

  • Aneuryzmách a krvácaní do mozgu
  • Akútnych organických poškodeniach
  • A pri užívaní niektorých liekov

Toto ošetrenie je vhodné pre malých i veľkých klientov, ktorí sú ochotní spomaliť a načerpať dostatok energie pre život v tejto uponáhľanej a na výkon zameranej dobe.

IDEÁLNY PROSTRIEDOK NA UVOLNENIE STRESU.

V prípade otázok, konzultácii alebo záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky na t.č. 0903 767552 alebo na mail adrese centrum.havino@gmail.com.

Cena ošetrenia je 45 eur, ošetrenie trvá 50 – 60 minút.