• metóda zameraná na dieťa
 • prístup, ktorý pomáha deťom prekonávať ťažké obdobia
 • rieši problémy so správaním a emóciami:
 •  agresívne správanie voči autoritám, súrodencom,
 • časté výbuchy hnevu,
 • narušená vzťahová väzba,
 • sebapoškodzovanie,
 • pomočovanie,
 • pokakávanie,
 •  zadržiavanie stolice,
 • elektívny mutizmus,
 • strach a úzkosť,
 • problémy so sociálnym prispôsobením,
 • nezrelé správanie dieťaťa,
 • psycho – somatické problémy
 • nedirektívna metóda
 • zameraná na dieťa
 • terapeutický proces je podporený prítomnosťou štvornohého špeciálne vycvičeného psa
 • vďaka asistencie psa sa terapeutrýchlejšie dostáva do vzajomného liečivého vzťahu s dieťaťom